Gården

LILLEMARKSGAARD

Lillemarksgaard i Hvedstrup


Lillemarksgaard er i dag et moderne lavenergi landsted fra 2009, opført på samme sted som den gamle gård fra 1800-tallet lå. Lillemarksgaard ligger i udkanten af Hvedstrup by (26 husstande), som er en udflytterby groet op omkring kirken og det oprindeligt meget store gadekær. Kirken er en meget smuk hvidkalket gotisk kirke. Et normansk skib af marksten, hvortil der er bygget et massivt tårn, et sakristi og et våbenhus. I 1500-tallet er der tilbygget et gotisk kor med hvælvinger.


Bynavnet Hvedstrup kommer fra en af områdets mange store gravhøje; Hvedshøj, som er en af de største gravhøje i Roskilde området. Hvedshøj er en stormandsgrav fra bronzealderen opført omkring 1.400 f.Kr. Foruden Hvedshøj ligger der yderligere en gravhøj og to stenalderdysser (en langdysse og en mindre lang- eller runddysse) rundt omkring Lillemarksgaard.  

Hvedstrup by har lagt kulisser til alt fra gamle danske film som "Pigen og Drømmeslottet" til nyere krimiserier som "Livvagterne". 


Lillemarksgaard ligger mere konkret på matrikel "Hvedstrup By 1b" (og vej 1n)(Hvedstrupvej 42), som i sin tid er frasolgt præstegårdsjord. På matriklekts nordvestlige hjørne ligger kildemosen eller i daglig tale "præstemosen" med skel op mod Kildemose Å. Om mosen fortælles der, at en hvid hest uden hoved løber rundt hver nat klokken 02 og til tider løber tre gange omkring gården. Der er flere, der påstår at have set den fare omkring på den tid af natten.

Lillemarksgaard er nabo til Sjællands eneste ynglende storkepar, Ida & Emil, som bor på nærliggende skorsten med frit udsyn fra terrasen. 


Lillemarksgaards tidligere ejere;

http://www.hh-lokalhistorie.dk/Matr_ejere/Ejer_hved01b.htm


Lillemarksgaardens tidligere beboere;

http://www.hh-lokalhistorie.dk/Matr_beboere/beboere_hved01b.htm


Kilde;

HH-lokalhistorie (http://www.hh-lokalhistorie.dk/Matr_sider/Hved01b-n.htm)